US Styrelse 2020

Ungdomssektionens styrelse väljs fram under årsmötet som US själva har efter det att föreningen haft sitt årsmöte. 
Är du intresserad av att sitta i US styrelse 2021?

Linn Petterson

Ordförande

Astrid Stahre

Vice Ordförande

Emma Nyholm

Sekreterare

Nellie Johansson

Kassör

Ledamöter

Isabell Nilsson och Svea Träff

Suppleanter

Rasmus Solstad, Wilma Söderman och Alice Frisk

Adjungerande

Linn Engelholm
Tävlingssektionen