US Styrelse 2022

Ungdomssektionens styrelse väljs fram under årsmötet som US själva har efter det att föreningen haft sitt årsmöte. 
Är du intresserad av att sitta i US styrelse 2023?

Isabelle Nilsson

Ordförande

Vice Ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamöter

Suppleanter

Adjungerande

Linn Engelholm
Tävlingssektionen