Smittskydd häst

För att förhindra att smitt sprids har du som hästägare ett ansvar att din häst inte kommit i kontakt med smitta av andra hästar eller djur. Innan du besöker oss i Fagereke RF vill vi därför att du tänker igenom din hästs hälsotillstånd innan ett besök. Tänk också på att du varje gång du anmäler din häst till en tävling intygar att den är frisk och inte varit i kontakt med hästar som kan ha smittsam sjukdom.

Om anläggningen har varit i kontakt med smitta meddelas detta separat och texten uppdateras löpande. Vi följer våra rutindokument och har kontinuerlig kontakt med veterinär.

Till dig som besöker anläggningen har du ett personligt ansvar att…:

 • Stallet Fagereke är inte öppet för besökare till anläggningen. Vid träning och tävling är endast barackernas toalett och café öppet för besökare.
 • hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte visat några tecken på smittsam sjukdom.
 • hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit, inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom
  förekommit.
  (TRI Mom 112 2019)
 • om du rör dig mellan flera anläggningar vara nog att tvätta dig, allra helst byta kläder, och noggrant spraya skor och andra ytor med virkon
 • dela helst inte vattenhinkar eller övrig utrustning mellan hästar i olika stall
 • häng inte av er utrustning på ridhussargen
 • klappa inte andra hästar än din egen om du kommer till oss på träning eller annan aktivitet.