Informationen uppdateras löpande:

På grund av det rådande läget i världen angående pandemin Covid-19 finns det restriktioner från Folkhälsomyndigheten och SVRF som vi ska följa. Vi har tagit fram ett dokument med information som ni ska läsa och vara införstådda med innan ni kommer till oss.

Covid -19 (uppdaterat 4 juni 2021) VIKTIGT

2020-03-23

Just nu är all tävlingsverksamhet av * och ** inställda till 31/5. Vi väntar på besked från SVRF och meddelar så fort förändring är aktuellt

2020-04-24 

Svrf tillsammans med myndigheter har tagit beslut och godkänt tävlingsverksamhet för alla födda 2002 och yngre – oavsett ponny eller häst, fr.om. 1 juni 2020. Vi har inga tävlingar anpassat för juniorer planerat.

2020-06-14

SVRF och regeringen öppnar upp tävlingar för alla åldrar men begränsar antalet deltagare på plats till max 50 personer och ingen publik

2020-06-14

Fagereke ryttarförening öppnar upp och anordnar tävlingar i vanlig regi enligt de restriktioner som myndigheter och förbundet satt

2020-11-11 
Vi har nu bestämt att stänga läktaren för publik på träning och övriga aktiviteter. För att kunna fortsätta bedriva verksamheten på ett säkert vis ber vi er därför att följa dessa restriktioner som även innebär att endast EN medhjälpare är tillåtet per ekipage. Om detta missbrukas kommer vi behöva se över en eventuell tyngre åtgärd.

2021-01-25
Vi förlänger förbudet av publik vid ALL typ av ridning tillsvidare. Det är också endast en medhjälpare/ekipage som är tillåtet i ridhuset. Med den nya pandemilagen (t.om. 30 september) gör det möjligt för regering och dess underskick att tillfälligt stänga ner verksamheter och organisationer som inte kan anpassas efter restriktioner som hjälper till att spridning av Covid-19 minskas. Vi vill inte bidra till att ridsporten tvingas stängas mer än vad den redan har gjorts.

2021-02-10
Styrelsen tar fram en ny riskbedömning. Se2.0 riskbedomning-evenemang-sammankomster (1) – kopia samt styrelseprotokoll från 210210

2021-03-07
VIKTIG UPPDATERING GÄLLANDE EHV-1
Med anledning av risken för smittan EHV

2021-04-07

UPPDATERAD information Gällande EHV-1

Med anledning av risken för smittan EHV 2021-04-07

2021-06-04

UPPDATERAD information gällande EHV-1

Ridsportförbundet har lättat på det tidigare beslutet avseende risken för herpesviruset EHV-1. Hos oss på Fagereke Ryttarförening betyder det att de tidigare restriktionerna vi infört med anledning av abortviruset på anläggningen utgår. Läs mer här.

2021-06-04

UPPDATERAD information gällande Covid-19

Från och med 1 juni är det åter igen tillåtet med tävlingar för alla åldersgrupper av ryttare. Men det gäller fortsatt kraftiga begränsningar, bland annat för antal personer i lokaler. För Fagereke RF gäller följande:

  • Inomhusarrangemang; Vi beräknar att antalet besökare på läktaren är begränsat till 5.
  • Utomhusarrangemang utan sittplatser: 100 deltagare
  • Det finns skyltar där det anges hur många som får vistas i respektive lokal.
  • Det finns tillgång till vatten, tvål och handsprit.

Läs mer här