Informationen uppdateras löpande:

På grund av det rådande läget i världen angående pandemin Covid-19 finns det restriktioner från Folkhälsomyndigheten och SVRF som vi ska följa. Vi har tagit fram ett dokument med information som ni ska läsa och vara införstådda med innan ni kommer till oss.

Covid -19 16 april VIKTIGT

2020-03-23

Just nu är all tävlingsverksamhet av * och ** inställda till 31/5. Vi väntar på besked från SVRF och meddelar så fort förändring är aktuellt

2020-04-24 

Svrf tillsammans med myndigheter har tagit beslut och godkänt tävlingsverksamhet för alla födda 2002 och yngre – oavsett ponny eller häst, fr.om. 1 juni 2020. Vi har inga tävlingar anpassat för juniorer planerat.