Valberedningen

Valberedningens förslag 2020 (Öppnas/sparas i ett Word-dokument)

Valberedningens förslag


De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Organets primära uppgift är att ta fram förtroendevalda till styrelsen och de sektioner föreningen har.  Därför är det bra om valberedningens medlemmar är aktiva i föreningen och har god kännedom om de kompetenser och erfarenheter som föreningen har bland sina medlemmar.

Är du intresserad av att sitta i Valberedningen för år 2020/2021? Kontakta då sittande valberedning.

Valberedning 2019/2020

Christine Engelholm – Sammankallande
Fredrik Forsell
Lena Svensson
Julia Adolfsson