US Styrelse 2023

Ungdomssektionens styrelse väljs fram under årsmötet som US själva har efter det att föreningen haft sitt årsmöte. 

Heilie Sandéen

Ordförande

Vice Ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamöter

Suppleanter

Adjungerande

Terese Hultgren

Tävlingssektionen