Valberedningen 2023

De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Organets primära uppgift är att ta fram förtroendevalda till styrelsen och de sektioner föreningen har.  Därför är det bra om valberedningens medlemmar är aktiva i föreningen och har god kännedom om de kompetenser och erfarenheter som föreningen har bland sina medlemmar.

Tina Hultgren

Uppdrag

Vakant

Uppdrag

Vakant

Uppdrag