Nu har vi uppdaterat våra restriktioner med anledning till spridning av det skadliga och dödliga viruset […]
Ny riskbedömning gjord 210210 se Smittskydd
Nu finns allt under Dokument som du behöver läsa inför årsmötet!
Valberedningens förslag till styrelsen 2021 Ola Jonsson Anette Pettersson Fredrik Rydersten Susanne Jonsson Cathrine Hilmersson Hanna […]
Vi vill gärna ha in synpunkter på hur ni har upplevt de riktlinjer vi satte upp […]
Hej! Nu är det nya året igång och där med ska inte bara medlemsavgifterna in utan […]