Valberedningens förslag till styrelse

 

Ordförande Lars Norén

Ledamot Susanne Jonsson, 1 år kvar

Ledamot Johan Larsson, 1 år kvar

Ledamot Evelina Sjösten-Slättås, 1 år kvar

Ledamot Kristian Syrén, nyval 2 år

Ledamot Emil Wilhelmsson, nyval 2 år

Suppleant Amanda Walder, nyval 1 år

Suppleant Linda Gabrielsson, nyval 1 år

 

Revisorer Birgitta Engström och Cathrine Hilmersson

Categories:

Tags:

Comments are closed