Härmed kallas alla medlemmar till ett medlemsmöte redan nu på söndag 10/3 kl.18.00 för alla som vill vara med och påverka eventuellt namnbyte.

Röstning kommer ske mellan Oskarshamns Sportryttarklubb, Oskarshamns Hästsportklubb och Fagereke Ryttarförening, med hänvisning till motionen som kom in på årsmötet.

Kan man inte närvara på mötet går det bra att skicka med en skriftlig fullmakt till en annan medlem som kommer närvara.

Plats är Fagereke ryttarförenings mötesrum

Categories:

Tags:

Comments are closed