2022 står för dörren och det är dags att betala in medlems- och anläggningsavgift för det […]