Från och med 1 juni är det återigen tillåtet med tävlingar för alla åldersgrupper. I samband med lättade restriktioner har Fagereke RF uppdaterad handlingsplanen för covid-19. Det innebär bland annat:

1) Inomhusarrangemang; Vi beräknar att antalet besökare på läktaren är begränsat till 5.
2) Utomhusarrangemang utan sittplatser: 100 deltagare
3) Det finns skyltar där det anges hur många som får vistas i respektive lokal.
4) Det finns tillgång till vatten, tvål och handsprit.

Läs hela dokumentet här

Denna sida om smittskydd uppdateras löpande med senaste informationen

Categories:

Tags:

Comments are closed