Den planerade arbetsdagen första helgen i maj (se Årshjul) är ENDAST till för inackorderade i stallet på grund av det rådande läget med Covid-19. Ny arbetsdag för alla medlemmar planeras in längre fram 🙂

 

Categories:

Tags:

Comments are closed