Valberedningens arbete har börjat

Valberedningen har påbörjat sitt arbete med att få ihop styrelsen för 2015! Vill du vara med eller har förslag på lämpliga medlemmar som är intresserade av att arbeta i Fagereke Ryttarförening? Hör av dig till Anette, Anna eller Susanne.

Kontaktuppgifter:
Anette Svensson 070-481 68 12
Anna Samuelsson 070 – 376 15 87
Susanne Jonsson 070 – 656 25 69