Vi har satt upp en låst brevlåda i ridhuset där ni kan lägga era förslag/synpunkter som ni vill att styrelsen ska ta upp på deras nästkommande möte. Så får man en återkoppling på detta efter deras möte 🙂

Categories:

Tags:

Comments are closed